Jdi na obsah Jdi na menu
 


Francie  3.8.2006 – 12.8.2006 

 

Tento cyklovýlet se zamě řoval především na  Burgundsko, kromě něj jsme však zavítali i do Savojska a Franche-Comte.

Obrazek

 

Jeden z cílů naší cesty - vinice centrálního Burgundska v okolí Beaune - viz Den 5

 

V této podobě se zájezd jel v roce 2006. V katalogu 2007 se již zájezd objevuje pod názvem „Burgundskem na kole“ a je okleštěn o úvodní část v Savojsku a závěrečnou část ve Franche-Comte, přičemž ušetřený čas se přesouvá právě ve prospěch delšího pobytu v Burgundsku. Určitě je to na úkor rozmanitosti zájezdu, kdy rovinaté Burgundsko bylo kombinováno zejména s kopcovitým Savojskem. Na druhé straně delší pobyt v Burgundsku jistě ocení milovníci vína a zájezd je i snáze zařaditelný z hlediska cyklistické obtížnosti (Burgundsko je jednoznačně „lehká“ kategorie, zatímco Savojsku a Franche-Comte patří minimálně „střední“ obtížnost). 

 

 

 

Den 1:

Po nočním přejezdu přes Německo a Švýcarsko dorážíme v dopoledních hodinách do kempu na jižním cípu jezera Lac D’Annecy. Počasí je mizerné – prší. Nicméně po asi hodině váhání se nakonec rozhodujeme přeci jenom na kolo vyrazit (déšť sice ještě úplně neustal, ale je snesitelnější).

Obrazek

Květinová výzdoba v centru Menthon-Saint-Bernard

 

Naše rozjezdová etapa spočívá v objetí jezera. Celý okruh měří asi 42 km. Nejdříve jedeme po východní straně jezera na sever do města Annecy. Zde je nutné jet po silnici D909a, která se od jihu zvedá do vesnice Menthon-Saint-Bernard (jde o krátký, ale relativně prudký kopec) a poté pozvolna klesá do Annecy. Zpět jedeme po západní straně jezera, kde vede příjemná asfaltová cyklostezka prakticky po rovině. Více informací o oblasti Savojska naleznete např. na webu

http://www.tourism.savoiehautesavoie.com. Je zde k dispozici i brožura v pdf formátu s cyklistickými trasami v oblasti včetně výškových profilů – zde.

 

Den 2:

Tento den se máme přemístit od Lac D’Annecy k dalšímu savojskému jezeru Lac-du-Bourget. Bohužel počasí si zatím stále nedalo říct a opět prší. Dopoledne tak opět strávíme vyčkáváním, co bude. Po obědě se situace zase o něco vylepší, ale na to, abychom stihli plánovanou etapu v celém rozsahu je již pozdě. Proto se přemísťujeme autobusem do Alby-s-Cheran, odkud vyrážíme na zkrácenou verzi dnešního cyklovýletu.  Popis původní i zkrácené trasy přikládám:

 

Obrazek

Lac-du-Bourget poté co se vyčasilo

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ TRASA

Nejdříve je třeba překonat hřeben na západní straně jezera Lac D’Annecy (převýšení cca 600m). Nástupním místem k tomuto výstupu je městečko Sevrier, kde se napojíte na silnici D912, po cca 22 km a překonání sedla z ní odbočíte doprava na D911, po které Vás čeká dalších cca 27 km (příjemným směrem dolů) do města Grésy. Zde pokračujete po hlavní silnici D1201, po které se dostanete do městečka Aix-les-Bains, kde byl náš další kemp (maximálně 5 km i s blouděním po městě). Celkem má tedy tato základní trasa kolem 55 km. Tato základní trasa se dá prodloužit přes město Chambery a to tak, že místo odbočení na D911 pokračuje rovně po D912 až do Chambery (úsek Sevrier – Chambery má rovněž cca 55 km). Ze Chambery do Aix-les-Bains je to potom ještě dalších asi 20 km severním směrem víceméně po rovině, přičemž jet lze buď po hlavní silnici D991 nebo po méně frekventovaných vedlejších silničkách (orientačně náročnější a o něco delší). Tato prodloužená varianta měří tedy 75 – 80 km. 

ZKRÁCENÁ TRASA

Nástupním místem je Alby-s-Cheran, které leží cca 20 km od Annecy jihozápadním směrem po silnici D1201. (Ne)výhoda této trasy je, že se vyhnete překonávání hřebene na západní straně Lac D’Annecy, jelikož Alby-s-Cheran leží již na jeho druhé straně. Nicméně přesto Vás zde čeká cca 5 km stoupání do vesnice Héry-s-Alby (po silnici D3). Poté už se však povezete 20 km z kopce. Nejdříve ještě cca 6 km po silnici D3, za městečkem Cusy se však D3 napojí na D911 a odtud pokračujete již po základní trase směrem na Grésy, a dále do Aix-les-Bains. Celkem tedy cca 30 km.

Pozitivní bylo, že jakmile jsme tento den sedli na kola, přestalo pršet a s výjimkou posledního dne se k nám již déšť v průběhu naší dovolené nevrátil.  

 

Den 3:

Tento den jsme se přesouvali nejdříve na kolech z Aix-les-Bains do městečka Novalaise, celkem šlo asi o 42 km a poté dále autobusem do Lyonu a do kempu v Creches-s-Saone. Z Aix-les-Bains jsme jeli nejdříve podél jižního okraje jezera Lac-du-Bourget do vesničky Bourdeau na protějším břehu cca 12 km (z větší části po cyklostezce v téměř absolutní rovině). Teprve krátce před Bourdeau začíná stoupání na hřeben, který je třeba překonat (po silnici D914A). Toto stoupání má převýšení zhruba 400m a jeho hlavní část (cca 6 km) následuje právě po průjezdu vesničkou Bourdeau. Po překonání sedla následuje prudké klesání zhruba o stejné délce (6 km) i převýšení do obce Chevelu. V Chevelu se napojíte na hlavní silnici (odbočíte vlevo) a po několika desítkách metrů z ní odbočíte ještě jednou vlevo na D921C, která Vás mírně vlnitým terénem zavede až na hlavní D921 a poté do Novalaise (z Chevelu celkem cca 18 km). Trochu otravné jsou mírné, ale poměrně táhle kopce v poslední třetině cesty. I tato trasa má svoji obtížnější variantu, která je paradoxně o několik kilometrů kratší. Při této variantě se Lac-du-Bourget neobjíždí až do Bourdeau, ale po cca 8 km se uhne z cyklostezky ve městečku Le Bourget-du-Lac a zahájí se stoupání na hřeben již zde po silnici D42. Přejet hřeben v těchto místech však znamená překonat převýšení kolem 1200 m.  Na jeho druhé straně pak pokračujete po silnici D42 a poté D35, až se napojíte na D921 základní trasy, která Vás přivede do Novalaise.

Obrazek

 

Výhled na Lyon od baziliky Notre Dame de Fourviere

 

V Novalaise zrovna probíhal při našem příjezdu trh (ale již se chýlil ke konci, bylo kolem poledne), takže zde byl neuvěřitelný mumraj lidí a typický francouzský chaos. Po naskládání kol do autobusu jsme se přemístili do Lyonu (cca 100 km). Lyon je po Paříži druhé největší francouzské město. Jeho ústřední dominantou je bazilika Notre Dame de Fourvière, která se vypíná na kopci nad městem a ke které se můžete dostat pěšky nebo lanovkou. Ve večerních hodinách poté přejíždíme do kempu v Creches-s-Saone, který se nachazí asi 60 km severně od Lyonu.

 

Den 4:

Konečně jsme v Burgundsku. Strávíme zde následující 3 dny. Pro oblast Burgundska lze získat informace například na http://www.burgundy-tourism.com. Cykloturistická brožura je pak k dispozici zde. Naše dnešní cyklistická etapa měří zhruba 60 km a vede do Cormatinu. Z kempu v Creches-s-Saone je třeba se nejdříve dostat na začátek upravené cyklostezky v Charnay-les-Macon (asi 15 km i se zajížďkou do supermarketu). Jakmile se Vám to podaří, dostáváte se na navigačně velmi jednoduchou část cesty Burgundskem.

Obrazek

 

Pohled na hrad Berzé z vnitřních zahrad

 

Tato cyklostezka vede ze Charnay-les-Macon do Givry po bývalé železniční trati, je výborně značená a nelze na ní zabloudit. Úsek z Charnay-les-Macon do Cormatinu měří cca 35 km. Přesto lze doporučit několik záměrných odboček z cyklostezky. V této etapě se jedná zejména o hrad Berzé (cca 13 km od začátku stezky) a městečko Cluny (cca 20 km od začátku stezky). Cluny je historicky poměrně významné město, které vyrostlo kolem benediktinského opatství, které bylo ve středověku jedním z nejslavnějších křesťanských center v Evropě. Je nutné počítat s tím, že díky těmto odbočkám může narůst celková kilometráž trasy (v našem případě o cca 10 km). Za pozornost pak stojí zámek i v samotném cíli dnešní etapy, v Cormatinu – zejména pak jeho rozsáhlá francouzská zahrada.

 

Den 5:

Dnes pokračujeme v jízdě Burgundskem a naším cílem je město Beaune. Ačkoliv se to na první pohled na mapě nezdá, najedeme tento den nakonec celkem 100 km. Nejdříve z Cormatinu pokračujeme do Givry po další části cyklostezky zmíněné v předchozím dni (jde o úsek asi 28 km dlouhý). V Givry cyklostezka končí a je nutné pokračovat po silnici D69 do Chalon-sur-Saone (cca 8 km). Zde se musíte městem prokličkovat na sever a napojit na další cyklostezku začínající u umělého vodního kanálu Canal du Centre spojujícího řeky Saone a Loire.

Obrazek

 

Cyklostezka podél Canal du Centre

 

Po této cyklostezce podél kanálu pokračujete dalších 25 km do městečka Santenay, kde se napojíte na cyklostezku vedoucí mezi vinicemi až do Beaune (cca 24 km). Zbývajících 15 km jsme nabrali cestou odbočkami do několika obcí (Buxy, Rully, Chagny).Rully jsme dokonce navštívili i místní hrad/zámek, který však není v zrovna nejlepším stavu. Na druhou stranu výklad od majitelky, která Vás při prohlídce protáhne místnostmi, které normálně obývá, je něco, co na českých hradech a zámcích nezažijete. Poslední úsek cesty ze Santenay se mi pak líbil nejvíc, jelikož jedete skutečně přímo mezi vinicemi a pokud by bylo dost času, je možné se u místních vinařů stavit na ochutnání jejich produkce. Ten čas nám však bohužel chyběl. (Více o vinicích tohoto kraje viz také Den 6.)

Obrazek

 

 

Zámek Rully

 

Tato etapa byla poměrně dlouhá a vyplatilo by se ji dle mého názoru rozdělit na dvě. Ideálně předchozí den skončit již v Cluny, další etapu jet Cluny - Chalon-sur-Saone (50km) a následně jet etapu Chalon-sur-Saone – Beaune (50km). Padesátikilometrové vzdálenosti jsou pro užívání si Burgundské krajiny, její historie a vína ideální. Alternativně je možné tuto etapu zkrátit vynecháním cesty do Chalon-sur-Saone a to tak, že v Givry budete pokračovat po silnici D981 směrem na Chagny a teprve zde se napojíte na cyklostezku kolem kanálu. Tím lze ušetřit cca 14 km a při vynechání odboček do okolních obcí se tak dá teoreticky vejít do cca 75 km.

 

Den 6:

Tento den se nikam nepřesunujeme a zůstáváme v kempu v Beaune. Nabízí se možnost vyrazit na okružní jízdu do okolních vinic nebo zůstat ve městě, prohlédnout si historické centrum a prozkoumat místní vinné sklepy. Volíme druhou možnost. Hlavní pamětihodností Beaune je bývalá nemocnice a chudobinec z roku 1452, jehož typicky barevná střecha je asi nejznámějším symbolem Burgundska v zahraničí (dnes je zde umístěno muzeum lékařské péče).

Obrazek

Nádvoří slavného hospicu v Beaune

 

Kousek od této budovy jsme poté objevili i sklepy, kde nám za vstupné 10 EUR nabídli ochutnávku asi 12 vzorků zdejších prvotřídních vín. Beaune je centrem vinařské oblasti Côte de Beaune, která spolu s Côte de Nuits tvoří Côte d'Or – oblast odkud pochazí ty nejlepší a také nejdražší burgundská vína s označením „Grand Cru“. (Zatímco Côte de Beaune je domovem bílých vín odrůdy Chardonnay, Côte de Nuits pak Rulandského modrého).

Obrazek

 

Tyto kousky jsme sice neměli možnost ochutnat, ale jejich mladší bratříčky ano

 

V podstatě celá poslední část včerejší etapy ze Santenay vedla právě mezi vinicemi Côte de Beaune. Naopak oblast, kterou jsme projížděli včera dopoledne tj. oblast mezi Cormatinem a Chagny se nazývá Côte Chalonnaise a pochází odtud méně známá burgundská vína. Více se o burgundských vínech a členění Burgundska do jednotlivých vinařských oblastí můžete dovědět např.zde.

 

Den 7:

Dnes se nejdříve přesunujeme autobusem z Beaune do Besançonu (cca 100 km). Besançon je hlavní město regionu Franche-Comte a zároveň i jednoho z jeho 4 departmentu – Doubs. Po prohlídce města a hlavně pevnosti vypínající se nad městem usedáme na kola a přejíždíme v odpoledních hodinách do Ornans.

Obrazek

 

Bývalý železniční viadukt - dnes součást cyklostezky v okolí Ornans

 

První část cesty je dost nepříjemná, protože Besançon je nutné opustit po hlavním tahu - silnici N57, která je velmi frekventovaná a pro cyklisty rozhodně ne ideální (úsek asi 8 km). Teprve druhá část cesty (cca 14 km), která vedla po francouzském venkově mezi obcí La Véze a napojením na hlavní silnici D67 asi 7 km před Ornans, byla docela příjemná projížďka zvlněnou krajinou. Rozhodně nedoporučuji jet z N57 rovnou na D67, což by bylo sice kratší, ale rozhodně méně příjemné řešení. Při variantě jízdy venkovem pojedete po D67 jen velmi malý úsek, protože posledních 5 km před Ornans z ní opět můžete sjet a pokračovat po pěkné cyklostezce vedené odděleně od silnice.

 

Den 8:

Tento den je poslední den před večerním odjezdem zpět do ČR.  Původní plán je takový, že vyrazíme na nějaký okružní cyklovýlet do okolí Ornans. Užitečné informace a mapky, kam lze v departmentu Doubs vyrazit na kole, najdete v pdf brožurce i na internetu - odkaz zde. Obecné informace o Doubs pak rovněž na webu http://www.doubs.travel (bohužel jen francouzsky).

Obrazek

 

Jedno ze zakoutí Ornans

 

Naše plány však hatí počasí, od rána opět prší. Proto se tento poslední den našeho pobytu ve Francii na kola již nevydáváme a schovaní pod deštníky vyrážíme akorát na pěší prohlídku Ornans.